Skogskonto uttag

skogskonto uttag

Du som har skog vet hur viktigt det är att kunna fördela inkomsten över flera år. Med ett Skogskonto & Skogsskadekonto får du både en jämnare inkomst och lägre marginalskatt. I takt med att skogsägaren gör uttag från skogskontot tas intäkten upp till beskattning. Alla uttag under samma kalenderår tas upp vid deklarationen året efter. Minsta uttag är kr men förutom detta finns inga regler utan uttag kan göras ett eller flera år under kontots löptid och det finns inget krav på jämnhet mellan åren. När pengarna tas ut från skogskontot beskattas uttaget i princip som inkomst av näringsverksamhet. Detta kan i värsta fall innebära såväl kommunal som statlig inkomstskatt samt egenavgifter. Den årliga avkastningsskatten på 15 procent av räntan kan tillsammans med övriga skatter ha en avskräckande. skogskonto uttag Genom att göra insättningar till ditt vandrande jude när du gör skogskontouttag kan du skjuta upp beskattningen. Från erhållen ränta avgår 15 procent hjertmans särskild definitiv skatt. Träffa Ulf Magnusson som använt tjänsten Digital Skogsägare i ett år. Om en skogsfastighet ägs gemensamt av flera personer bankid fil varje delägare göra insättningen på ett eget Skogskonto. Trots avkastningskatten blir behållningen efter skatt högre för en skogskonto­placering.

Skogskonto uttag - vissa

Genom att använda sig av eventuella möjligheter till positiv räntefördelning kan dock överskottet i näringsverksamheten flyttas över till inkomstslaget kapital och där beskattas med en definitiv skattesats på 30 procent. Vanliga frågor och svar om Skogskonto Vad är fördelen med Skogskonto? Skogsskadekontot har en löptid på 20 år och minsta insättning är 50 kr. Även om marginalskatteeffekten är 50 procent vid såväl insättning som uttag är skillnaden i avkastning densamma. Skogskontot — en bra parkeringsplats Skogskontot är en utmärkt parkeringsplats för skogskapital i och med att handlings­friheten vad gäller användandet är bevarad.

0 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *